KAZANDIRAN REKLAM KAMPANYASINI NASIL YAPIYORUZ

Adaylar için seçmeni anlamak hala çok önemli ama asıl önemli olan
sizin ne yaptığınız, yapacaklarınız, projeleriniz ve seçmene vereceğiniz faydadır.
Ne kadar konuşulduğunuz ve ne kadar hayran kitleniz olduğu sizin başarınızla
doğru orantılıdır. Seçmenin kalbine hitap etmek amaç olmalıdır. Bu noktada da farklılaşmak
ve iletişim faaliyetlerini profesyonel reklam ajansları ile yapılması çok önemlidir.
 
Reklam Kuvvetleri profesyonel iletişim süreci gerektiren 29 Mart Yerel Seçimlerinde
belediye başkan adaylarına stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti vermektedir.

 

 SEÇİM KAMPANYASI NASIL YÜRÜTÜLÜR?

Partilerin kıyasıya bir rekabet içinde olduğu iktidar yarışında halkın güvenini kazanıp, ipi ilk göğüsleyen olmanın yolu, etkili bir seçim kampanyasından geçer. Seçim kampanyalarında üç husus büyük önem taşır; Strateji, taktik, operasyon. Bu noktaların titizlikle ve en ince ayrıntısına kadar ele alındığı; günümüzün gelişen teknolojisi, kitle iletişim araç ve teknikleriyle desteklendiği bir seçim kampanyası beraberinde halkın ilgi ve desteğini, bunun neticesinde de seçim başarısını getirecektir.

Kampanyalar yalnızca seçmen tercihlerini değiştirmez ya da tutumları pekiştirmez. Aynı zamanda seçmenleri oy vermeye ve kampanyaya yardımcı olmaya da güdüler. Kampanyalar görüşlerin tartışılmasını, aralarındaki farklılığın seçmenlerce ayırt edilmesini sağlar. Kampanyalar aynı zamanda, adayları tanıtarak onları kabul görür hale getirir. Bu nedenle siyasal kampanyalar adayların kamuoyu oluşturmasında birinci derecede etkilidir. Siyasal kampanyalar sayesinde adaylar halk tarafından fark edilip tanınır ve adayların halkın gündeminde kalmasını sağlar.

Son zamanlarda siyasi partilerin, ideolojik konumları ve buna bağlı olarak sundukları vaatler arasında farklılaşmalar azalmaktadır. Bunun sonucunda da adayların kişisel özellikleri ve niteliklerini ifade eden “lider imajı” ön plana çıkmaktadır. Yani yerel seçimlerde adayların kişisel özellikleri partililik özelliklerine göre daha ağır basar. Adayların kampanya çalışmaları uzun bir süre aldığı ve uzmanlık gerektirdiği için adayın profesyonellerle birlikte kampanyasını oluşturmasını gerektirmektedir. Reklamcılık, strateji geliştirme, kamuoyu araştırmalarının yapılması, hep uzmanlık gerektiren hizmetlerdir. Aday seçim kampanyasında reklam ajansıyla ya da kampanyanın tüm aşamalarını bilen siyasi iletişim danışmanıyla hareket edebilir.

Bu yöntem, adayın kampanya bütçesine, ekibine ve bölgenin özelliklerine göre değişebilir. Aday, kampanyasını sadece danışman aracılığıyla ya da ajansla yürütme yolunu seçebilir. Ancak son zamanlardaki gelişmeler artık adayların kampanyalarını bir bütün olarak düşünerek uzmanlardan gerekli yardımları alması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Kampanyalarda amaç seçmenlerin ikna edilmesi sürecini yönetmek, yönlendirmektir. Yani adayın kampanyası seçmenlere en iyi şekilde ulaşmasını ve seçmenin fikirlerini, düşüncelerini kendi lehine çevirebilmelidir.

Bu nedenle kampanya boyunca çok sayıda seçmene ulaşmak, kampanyanın ve dolayısıyla adayın başarısını doğrudan etkiler. Daha çok seçmene ulaşmak için kitle iletişim araçlarından gerektiği gibi yararlanılmalıdır. Aday, kampanyasında, parti örgütünü, bölge milletvekillerini, gönüllü seçmenleri ve yanındaki ekibini en iyi şekilde koordine edebilmeli, bu kesimler arasında iletişimi artırarak onları başarıya güdülemelidir. Yani aday öncelikle seçimleri başaracağına kendi parti örgütünü, milletvekillerini, gönüllü seçmenlerini ve en önemlisi ekibini ikna etmesi gerekiyor. Tabi tüm bunları yapması için adayın başaracağına önce kendisi inanmalıdır. Bunu söyleme gereği duymuyoruz. Çünkü hiçbir aday seçimlerde başarısız olmak istemez, kendine güveni tamdır. Ancak bunu yapabilmenin yollarını seçim sürecini etkileyecek tüm faktörleri göz önüne alarak tüm kararlılıkla en üst seviyede tamamlaması gerekmektedir.

Siyasal seçim kampanyalarında, işletmelerin başvurdukları pazarlama yöntem ve tekniklerinden de yararlanılabilir. Artık artık adaylar, masa başında seçmenlerin beklentilerini tahmin ederek seçim stratejilerini belirleme tutumunu bırakmaktadırlar. Çünkü seçmenlerin beklentilerini, düşüncelerini öğrenmek için onların gerçek fikirlerini bilmek gerekiyor. Bu da kamuoyu araştırmaları yapmak suretiyle en doğuru, en yalın ve en kesin şekilde yapılabilir.

 

ADAYIN SEÇİM KAMPANYASINDA ÖN PLANA ÇIKMASI
Seçim Kampanyası boyunca seçmenlere hitap eden tek bir aday olmayacağından, aday, rakiplerine göre farklılıklarını ön plana çıkartmalıdır. Diğer adaylar arasından sıyrılarak seçim maratonunu en önde tamamlamaktır. Bu başarılı adayın kişisel özellikleri, problemlere yaklaşımı partisinin yapısı, ideolojisi şeklinde olabilir. Seçim sürecinde dominant etmen olacak olan, finali getirecek olan ise adayın imajıdır. Yani aday kendisine öyle bir imaj yüklemelidir ki diğer adaylardan çok kolay şekilde ayrılmalıdır.

KAMPANYANIN PLANLANMASI
Adayın, Seçim Kampanyasını planlarken belli bir konu üzerine odaklanması gerekmektedir. Böylelikle seçmenin gözünde o konunun sahiplenildiği, imajı verilir. Bu konuyu belirlerken seçmen tercihleri, istekleri dikkate alınmalıdır. Çünkü kampanya, seçmene yönelik yapılacaktır. Konu belirlendiğinde hedef kitle de kendiliğinden belirginleşmiş olacaktır. Aynı konuyu belirleyen rakip adaylara karşı konuyu seçmenlerin anlayacağı şekilde işlemek gerekiyor. İlk aşama hazırlık aşamasıdır.

KAMPANYANIN GELİŞTİRİLMESİ
Strateji , belirlenen hedeflere ulaşmak için çizilen yolu ifade eder. Seçim kampanyasındaki en önemli hedef, seçim yarışından başarıyla ayrılmaktır. Bu nedenle Seçim Kampanyası stratejisi, belirlenen hedefler doğrultusunda ve araştırmaların ışığında kampanya temasının tespit edilmesiyle ilgili süreçleri içerir. Aday ve partinin özellikleri, seçmenlerin sosyo- kültürel yapıları ve seçimin türü gibi bir çok değişken strateji ile ilgili kararların alınmasında etkili olmaktadır. Kampanyanın teması, adaya üstünlük kazandıracak şekilde kolayca anlaşılır olmalı ve kampanyanın tüm iletişim faaliyetlerinde bu temaya yer verilmelidir.

Adayın iktidar veya muhalefette olması da stratejiyi etkiler. Adayın iktidarda olması durumunda strateji genel olarak iktidarın gücü ve önemi üzerine kurulur. Ayrıca iktidarın icraatların anlatılması da uygun bir strateji olarak uygulanabilir. Bunun yanı sıra halk arasında kullanılan seçim rüşvetleri, partinin iktidarda olmasıyla da gündeme gelir. Yani sadece seçim dönemlerinde belli konularda iktidar partisi yatırım yapabilir. Muhalefette olan adayın işi iktidardaki adaya göre daha zordur. Çünkü muhalefetteki aday seçmenleri değişimin gerekliliğine inandırmak ve bu değişimi sağlayacak en uygun adayın kendisi olduğuna ikna etmek üzerine stratejisini oluşturmalıdır. Muhalefet, iktidarın ne tür konularda ne tür çözümler ürettiğini ya da üretemediğini sorgulayarak, iktidarın kendisini savunmaya iten yolu izler.

Adaylar seçim stratejisini oluştururken olumlu ya da olumsuz reklamlardan hangisi kullanacaklarını belirlemelidirler. Olumsuz reklam, rakip partin ya da adayın yeterliliğini, gücünü sorgulayarak; onlara ilişkin şüphe yaratmak amacını taşıyan reklamdır. Olumlu reklam ise parti ya da adayın kendi icraatlarını, vaatlerini, programlarını iyimser bir gelecek kavramı içinde sunan reklamlardır. Adayın bunlardan hangisini kullanacağını da belirlemesi gerekmektedir. Bu belirleme sürecinde dikkat edilecek en önemli husus; hedef kitlenin “çatışma”ya mı yoksa “uzlaşma”ya mı yatkın olduğudur.

SEÇİM KAMPANYASINDAKİ ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
Seçim kampanyasında adaylar büyük halk toplantıları, seçim gezileri aracılığıyla halkla doğrudan iletişim kurma olanağı elde ederler. Seçim gezilerinin örgütlenmesi, toplantıların yapılacağı alan ya da salonların düzenlenmesi, kürsünün konumu ve kürsüde adayın yanında kimlerin olacağı gibi konularda bir dizi kararın alınması önem kazanmaktadır. Bu nedenle büyük halk toplantıları ve seçim gezilerinin, kitle iletişim araçlarında haber olarak yer almasını sağlayacak şekilde planlanarak örgütlenmesi büyük önem taşımaktadır. Büyük halk toplantılarının hedef kitle üzerinde istenen etkiyi sağlayabilmesi, toplantının düzenlenmesi ile yaratılacak atmosfere ve bu atmosferi yaratmada birinci derecede önemli rol üstlenen adayın konuşmalarına bağlıdır.(Konuşma metninin hazırlanmasını ilerki bölümlerde daha ayrıntılı ele alacağız)

Seçmenlerin kararlarını ve tutumlarını pekiştirmede, toplantının düzenlenişi, kullanılan görsel tasarım, etkili ses düzeni, ünlü ya da tanınmış kişilerin adaylarla birlikte kürsüde bulunması ve adayın konuşması etkin rol oynamaktadır. Bu nedenle adayların konuşmalarını bu durumu dikkate alarak yapmaları gerekmektedir. Adaylar konuşmalarını , partinin geçmiş seçim sonuçlarının, partinin o bölgedeki durumunun ve seçmenlerin demografik özelliklerinin öğrenilmesini sağlar. Adaylar konuşmalarında geliştireceği mesajların belirlenmesinde ise genellikle kamuoyu araştırmaları yardımcı olmaktadır.

SEÇİM KAMPANYASININ TAKVİMLENDİRİLMESİ

Seçim Kampanyasında yapılacak faaliyetler belli bir plan çerçevesinde organize edilmelidir. Kampanyanın mesajları hangi kanalda, hangi etkinlik ile, hangi hedef kitleye gideceği bu takvimde yer almalıdır. Takvim , kampanyaya göre uzun bir zaman diliminden oluşabilir. Kampanya takviminde değişiklikler yapılabilir. Ancak bu değişiklikler kampanya takviminin tümünde değişiklik yapılmasına yol açmamalıdır. Seçim Kampanyası takvimi içinde kimler ne zaman ne şekilde ziyaret edilecek, toplantılar hangi tarihlerde nerelerde yapılacak, mitinglerin zamanı ne olacak, kahve toplantıları hangi periyodik aralıklarla yapılacak? Bunların takvimlendirilmesi seçim kampanyasının başarısını artıracaktır.

Reklam Kuvvetleri